Polityka prywatności

Drogi użytkowniku,

w WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH (skrót "WetterOnline") bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Twoich danych osobowych. Dlatego chcemy poinformować Cię o rodzaju danych, które zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy. Nasz obowiązek wynika z ustawy o telemediach Telemediengesetz (TMG - niemiecka Ustawa o Mediach Telekomunikacyjnych) i ustawy o ochronie danych Bundesdatenschutzgesetz (BDSG - Federalna Ustawa o Ochronie Danych Osobowych) oraz unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO - Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych).

Nasze usługi oferujemy na kilku platformach (www, sieć mobilna , aplikacja). Na stronie wetteronline.de tutaj możesz pobrać oświadczenie ogólnej polityki prywatności dotyczące wszystkich naszych usług. Dodatkowe zasady ochrony danych osobowych dotyczące korzystania z naszych aplikacji (aplikacja Pogoda&Radar, aplikacja Radar meteorologiczny) są wymienione poniżej.

1. Podmiot odpowiedzialny

Organ odpowiedzialny:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH

Karl-Legien-Straße 194a

D-53117 Bonn

Niemcy

e-mail: info@pogodairadar.pl

telefon: +49 228 55937-989

telefax: +49 228 55937-979

2. Jakie dane gromadzimy, przetwarzamy lub wykorzystujemy?

a) Zbieranie i wykorzystanie danych o lokalizacji

W naszych aplikacjach masz możliwość pobierania informacji o pogodzie dla określonej lokalizacji. W tym celu należy aktywować usługi lokalizacyjne w mobilnym systemie operacyjnym. Po aktywacji i uruchomieniu aplikacji po raz pierwszy, zostaniesz poproszony o zezwolenie na dostęp do informacji o lokalizacji. Potwierdzenie spowoduje, że aplikacja uzyska stały dostęp do informacji o Twojej aktualnej lokalizacji. Możesz wyłączyć dostęp do usług lokalizacyjnych danej aplikacji w dowolnym momencie w odpowiednich ustawieniach urządzenia mobilnego. Jeśli wyrazisz zgodę na dostęp do danych o lokalizacji, Twoje urządzenie mobilne będzie przesyłać dane dotyczące lokalizacji komórce telekomunikacyjnej, w której się znajdujesz. Jeśli Twoje urządzenie mobilne posiada odbiornik GPS, informacje o lokalizacji również zostaną przesłane. Dane dotyczące lokalizacji są zaokrąglane do 0,025 ° (co odpowiada około dwa do trzech kilometrów), więc nie uzyskujemy danych o dokładnej lokalizacji.

b) Wersja płatna

Kupując odpowiednią wersję Pro, masz możliwość korzystania z naszych aplikacji bez reklam. Przy zakupie wersji Pro przechowujemy tylko informacje o numerze identyfikacyjnym urządzenia i dacie zakupu.

c) Zakupy w aplikacji

Dzięki zakupom w aplikacji masz możliwość korzystania z naszych aplikacji bez reklam. Przy zakupach w aplikacji przechowujemy tylko jeden identyfikator specyficzny dla urządzenia, datę zakupu i datę wygaśnięcia.

3. Rodzaj danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych lub wykorzystywanych przez strony trzecie

a) Wykorzystywanie reklam internetowych

W dalszej części informujemy o tym, jakie dane gromadzą, przetwarzają i wykorzystują nasi partnerzy reklamowi:

aa) Gromadzenie danych w naszych aplikacjach

W naszych bezpłatnych aplikacjach wyświetlane są reklamy. W ramach dostarczania reklam są gromadzone i wykorzystywane dane osobowe (np. Adres IP, anonimowe identyfikatory urządzeń (Advertising-ID)). Podczas dostarczania reklam, my i nasi partnerzy reklamowi wykorzystujemy te dane, a także informacje o urządzeniu (system operacyjny lub wersja, identyfikator urządzenia i język), a także dane wymienione w punkcie 2.a), w celu wyświetlania reklam produktów i usług, które mogą Cię zainteresować.

bb) Kim są nasi partnerzy reklamowi i w jaki sposób można zrezygnować z gromadzenia danych przez naszych partnerów reklamowych na potrzeby reklamy internetowej w oparciu o stronę użytkownika.

Następujący partnerzy reklamowi są odpowiedzialni za zbieranie danych w celu dostarczania reklam internetowych opartych na stronie użytkownika:

Pokaż listę partnerów

Masz prawo sprzeciwić się gromadzeniu i wykorzystywaniu danych przez naszych partnerów reklamowych. Aby to zrobić, należy wybrać odpowiedni link z powyższej listy i postępować zgodnie z instrukcjami.

b) Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych w procesie pomiarowym INFOnline GmbH

Nasze aplikacje korzystają ze Skalowalnych Centralnych Metod Pomiarowych (Skalierbare Zentrale Messverfahren ‒ SZMnG) INFOnline GmbH, w celu ustalenia statystycznych parametrów korzystania z naszych usług. Celem pomiaru zasięgu całkowitego jest ustalenie statystycznej intensywności użytkowania naszych aplikacji, liczby ich użytkowników i sposobu surfowania - w oparciu o jednolitą standardową procedurę - a tym samym uzyskanie porównywalnych wartości na rynku. Dla ofert internetowych, które należą do Stowarzyszenia Informacji dot. Stwierdzenia Dochodów z Reklam e.V. (IVW) lub biorą udział w badaniach „Internet Facts” Stowarzyszenia Badań Online e.V. (AGOF), statystyki użytkowania są regularnie przetważane przez AGOF i Stowarzyszenie Analizy Mediów e.V. (agma) i publikowane w zakresie "Unikalnego użytkownika", jak również przez IVW w zakresie "Wyśweń strony" i "Odwiedzin". Te zakresy i statystyki mogą być przeglądane na odpowiednich stronach internetowych.

I. Podstawa prawna przetwarzania danych

Pomiar za pomocą metody pomiarowej SZMnG przez INFOnline przeprowadzony jest w sposób uzasadniony zgodnie z art. 6, ust. 1 pkt f) RODO. Celem przetwarzania danych osobowych jest opracowanie statystyk dotyczących tworzenia kategorii użytkowników. Statystyki służą nam do zrozumienia i dokumentowania wykorzystania naszej oferty. Kategorie użytkowników stanowią podstawę do zorientowanego na zainteresowanie dostosowania materiałów lub środków reklamowych. Do wprowadzenia na rynek aplikacji niezbędny jest pomiar użytkowania, który zapewnia porównywalność z innymi uczestnikami rynku. Nasze uzasadnione zainteresowanie wynika z ekonomicznej użyteczności ustaleń wynikających ze statystyk i kategorii użytkowników oraz wartości rynkowej naszej aplikacji - również w bezpośrednim porównaniu z aplikacjami stron trzecich - które można określić na podstawie danch statystycznych. Ponadto mamy zasadny interes w udostępnieniu pseudonimizowanych danych INFOnline, AGOF i IVW do celów badań rynkowych (AGOF, agma) oraz do celów statystycznych (IVW, INFOnline), jak w dostarczaniu pseudonimizowanych danych INFOnline w celu dalszego rozwoju i dostarczania interesujących materiałów reklamowych.

II. Rodzaj danych

INFOnline GmbH gromadzi następujące dane, które według RODO mają osobiste odniesienie:

Adres IP: Każde urządzenie podłączone do Internetu wymaga unikalnego adresu do transmisji danych, tzw. adresu IP. Czasowe przechowywanie adresu IP jest technicznie konieczne ze względu na sposób działania Internetu. Przed każdym przetwarzaniem adresy IP są skracane i przetwarzane wyłącznie anonimowo. Nie ma możliwości przechowywania lub przetwarzania nieskróconych adresów IP.

Identyfikator urządzenia: pomiar zasięgu korzysta z unikalnych identyfikatorów urządzenia lub podpisu, który jest tworzony z różnych automatycznie przesyłanych informacji z urządzenia w celu jego rozpoznania. Możliwy jest również pomiar danych, a następnie przypisanie ich do odpowiedniego identyfikatora, poprzez wywołanie innj aplikacji, która również używaja metody pomiarowej ("SZMnG") INFOnline GmbH. Następnie niepowtarzalne identyfikatory urządzeń mogą być przekazywane jako skrót do INFOnline GmbH:

Identyfikator reklamy

ID instalacji

Android ID

Identyfikator sprzedawcy

III. Wykorzystanie danych

Procedura pomiaru INFOnline GmbH, która jest używana w tej aplikacji, określa dane użytkowe. Odbywa się to w celu zbierania wartości wydajności wyświetleń stron, odwiedzin i klientów oraz dostarczenia dodatkowych danych (np. kwalifikowanych klientów). Ponadto zmierzone dane są wykorzystywane w następujący sposób:

Tak zwana geolokalizacja, czyli przypisanie wywołania witryny do miejsca połączenia, odbywa się wyłącznie na podstawie anonimizowanego adresu IP i tylko do poziomu geograficznego krajów związkowych/regionów. Z uzyskanych w ten sposób danych geograficznych, nie ma możliwości uzyskania informacji dotyczących konkretnego miejsca pobytu/zamieszkania użytkownika .

Dane użytkowe klienta technicznego (np. przeglądarki na urządzeniu) są scalane między aplikacjami i przechowywane w bazie danych. Informacje te są wykorzystywane do technicznej społeczno-informacyjnej oceny wieku i płci i przekazywane do dostawców usług AGOF w celu dalszego przetwarzania zakresu. Badanie AGOF do oceny technicznej wykorzystuje losową próbkę cech społecznych, które należą do następujących kategorii: wiek, płeć, narodowość, zawód, stan cywilny, ogólne dane gospodarstwa domowego, dochód gospodarstwa domowego, miejsce zamieszkania, korzystanie z Internetu, kategorie zainteresowań, miejsce użytkowania, typ użytkownika.

IV. Czas przechowywania danych

Pełny adres IP nie jest zapisywany przez INFOnline GmbH. Skrócony adres IP jest przechowywany maksymalnie przez 60 dni. Dane użytkowe związane z unikalnym identyfikatorem są przechowywane przez maksymalnie 6 miesięcy.

V. Przenoszenie danych

Adres IP, jak również skrócony adres IP nie są dalej przekazane. W celu stworzenia badania AGOF dane z identyfikatorami klientów przekazywane są następującym dostawcom usług AGOF:

Kantar Deutschland GmbH (https://www.tns-infratest.com/)

Ankordata GmbH & Co. KG (http://www.ankordata.de/homepage/)

Interrogare GmbH (https://www.interrogare.de/)

VI. Prawo sprzeciwu

Jeśli nie chcesz brać udziału procesie pomiarowym, możesz zrezygnować, wyłączając funkcję "INFOnline" poniżej polityki prywatności. Dla użytkowników Pro funkcja INFOnline jest domyślnie wyłączona.

VII. Dalsze informacje

Więcej informacji dotyczących ochrony danych w procesach pomiarowych można znaleźć na stronie internetowej INFOnline GmbH, stronie internetowej o ochronie danych AGOF oraz stronie internetowej dotyczącej polityki prywatnosci IVW.

c) Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych za pomocą Google Analytics

W celu analizowania zachowania użytkowników, nasza aplikacja korzysta z Google Analytics, usług analitycznych Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Informacje na temat użytkowania (typ i wersja urządzenia, system operacyjny, odwiedzana strona, data i godzina wizyty, rozdzielczość ekranu oraz użyty adres IP) są przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych (USA) i tam przechowywane. Zwracamy uwagę, że przed transmisją adres IP jest zastrzegany. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. W naszym imieniu Google wykorzystuje przekazane informacje do oceny w jaki sposób korzystasz z naszej aplikacji, do tworzenia raportów o działaniach i świadczenia dalszych usług związanych z jej użytkowaniem. Google może również przekazywać informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. W żadnym wypadku Google nie będzie łączył Twojego adresu IP z innymi danymi Google.

Ponadto korzystamy z funkcji reklamowych Google Analytics, dzięki którym możliwe jest anonimowe gromadzenie i przetwarzanie danych socjodemograficznych za pomocą identyfikatora reklamowego przypisanego do konkretnego urządzenia.

Korzystając z naszej aplikacji, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych gromadzonych przez Google oraz sposób ich przetwarzania w celach opisanych powyżej. Jeśli nie wyrażasz zgody na zbieranie i przetwarzanie danych w tej aplikacji przez Google Analytics, możesz wyłączyć opcję "Wyślij anonimowe dane o użytkowaniu", znajdującą się na końcu tego oświadczenia o ochronie danych.

d) Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych za pomocą Firebase Analytics

W celu analizowania zachowania użytkowników i integracji przesyłania wiadomości Firebase Cloud-Messaging-Services, nasza aplikacja korzysta z usług Firebase Analytics.

Firebase-SDK (Software Development Kit) gromadzi informacje o wersji aplikacji, typie urządzenia, wersji systemu operacyjnego, czasie instalacji aplikacji oraz wieku, płci i grupach użytkowników. Ponadto, w ramach dalszych działań, Firebase-SDK zbiera informacje podczas korzystania z aplikacji. Zbieranie danych Firebase-SDK sterowane zdarzeniami jest wyzwalane przez takie działania, jak instalacja i uruchomienie aplikacji, aktualizacje, ponowna instalacja, aktualizacja systemu operacyjnego, usuwanie danych aplikacji, awarie aplikacji i zakupy w aplikacji, a także potwierdzenie, pobieranie i otwieranie wiadomości Push oraz otwieranie i aktualizowanie aplikacji za pomocą linku dynamicznego. Dla każdego z tych zdarzeń gromadzona jest liczba odwiedzin, liczba użytkowników aktywującyvh zdarzenie oraz, jeśli jest dostępna, wartość zdarzeń. W celu zidentyfikowania urządzenia, Firebase-SDK używa identyfikatora reklamy specyficznego dla urządzenia.

Korzystając z naszej aplikacji, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych gromadzonych przez Firebase oraz sposób ich przetwarzania w celach opisanych powyżej. Jeśli nie wyrażasz zgody na zbieranie i przetwarzanie danych w tej aplikacji przez Firebase Analytics, możesz wyłączyć opcję "Wyślij anonimowe dane o użytkowaniu", znajdującą się na końcu tego oświadczenia o ochronie danych.

e) Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych za pomocą pakietu Facebook-SDK

W tej aplikacji integrujemy tzw. pakiety Facebook- SDK. To oprogramowanie pozwala śledzić rodzaj kampanii reklamowej na Facebooku, która zachęca użytkowników do pobrania naszej aplikacji. W tym celu wysyłamy na Facebooka identyfikator reklamy specyficznej dla urządzenia, wersję aplikacji oraz informacje, że aplikacja została uruchomiona lub zatrzymana.

W tej aplikacji, możesz zrezygnować z przekazywania wymienionych danych do Facebooka wyłączając opcję "Wyślij anonimowe dane o użytkowaniu" znajdującą się poniżej polityki prywatności.

f) Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych podczas korzystania z Fabric-SDK

W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania naszych aplikacji, do analizy awarii oraz rozprzestrzeniania wersji, korzystamy z usług świadczonych przez Fabric. Fabric-SDK i Crashlytics zbierają informacje dotyczące wersji aplikacji, modelu urządzenia, wersji systemu operacyjnego i stanie urządzenia.

Gromadzenie danych za pomocą pakietu Fabric-SDK jest uruchamiane przez działania takie, jak instalowanie i uruchamianie aplikacji, aktualizacje aplikacji, odinstalowywanie, aktualizowanie systemu operacyjnego, usuwanie danych aplikacji, awarie aplikacji i zakupy w aplikacji, a także pobieranie, usuwanie i otwieranie wiadomości Push.

Dla każdego z tych zdarzeń rejestrowana jest liczba wyświetleń, liczba użytkowników uruchamiających zdarzenie oraz wartość zdarzeń , jeśli taka istnieje. Aby zidentyfikować urządzenia, pakiet Fabric-SDK używa identyfikatora specyficznego dla urządzenia.

Korzystając z naszej aplikacji, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych gromadzonych przez Fabric oraz sposób ich przetwarzania w celach opisanych powyżej Jeśli nie wyrażasz zgody na zbieranie i przetwarzanie danych w tej aplikacji przez Fabric, możesz wyłączyć opcję "Wyślij anonimowe dane o użytkowaniu", znajdującą się na końcu tego oświadczenia o ochronie danych.

Więcej informacji na temat polityki prywatności można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych osobowych Crashlytics und Answers.

g) Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych podczas korzystania z AppsFlyer

Nasza aplikacja korzysta z usługi AppsFlyer, usługi analitycznej AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery St, San Francisco, CA 94105, USA). Aby poprawić zawartość i użyteczność naszych aplikacji, a także naszych działań reklamowych, oraz zoptymalizować wrażenia użytkownika, zbieramy informacje dotyczące sesji, interakcji i marketingu. Dane te są zawsze zbierane anonimowo i oceniane wyłącznie na zasadzie anonimowości. W zależności od kampanii dane są udostępniane - również anonimowo - połączonym sieciom reklamowym. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do mierzenia sukcesu kampanii marketingowych i ich doskonalenia. Dalsze informacje na temat wykorzystania i gromadzenia danych przez AppsFlyer można znaleźć pod następującym linkiem: https://www. appsflyer. com/privacy-policy/;. AppsFlyer posiada certyfikat zgodności z umową zawartą pomiędzy UE i USA w sprawie ochrony prywatności, co gwarantuje zgodność z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Podstawą prawną stosowania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Korzystając z naszej aplikacji, wyrażasz zgodę na zbierania oraz przetwarzanie danych za pomocą usługi AppsFlyer w sposób opisany powyżej. Aby zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu danych przez Appsflyer podczas korzystania z aplikacji, należ wyłączyć opcję "Wyślij anonimowe dane o użytkowaniu" znajdującą się poniżej polityki prywatności.

4. Prawa osoby zainteresowanej

Osoba zainteresowana ma następujące prawa:

Prawo do informacji (Art. 15 RODO)

Prawo do sprostowania (Art. 16 RODO)

Prawo sprzeciwu (Art. 21 RODO)

Prawo do usunięcia (Art. 17 RODO)

Prawo do ograniczenia przetwarzania (Art. 18f. RODO)

Prawo do przenoszenia danych (Art. 20 RODO)

W przypadku pytań tego rodzaju prosimy o kontakt datenschutz@wetteronline.de. Należy pamiętać, że jesteśmy zobowiązani do potwierdzenia, że osoba składająca zapytanie rzeczywiście jest podmiotem danych.

Podmiot danych ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych. Możesz skontaktować się z organem ochrony danych odpowiedzialnym za Twoje miejsce zamieszkania lub z naszym organem odpowiedzialnym za ochronę danych (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf).

5. Regularna aktualizacja tej polityki prywatności

Prawne warunki ramowe w naturalny sposób podlegają zmianom i poprawkom, które wymagają od czasu do czasu aktualizacji niniejszych informacji o ochronie prywatności. Dlatego jako dostawca usług, informujemy o wszelkich zmianach.

6. Kontakt

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, możesz to zrobić za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pod adresem:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH

Karl-Legien-Straße 194a

D-53117 Bonn

Niemcy

e-mail: datenschutz@wetteronline.de

telefon: +49 228 55937-989

telefax: +49 228 55937-979